รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทาง Travel Smile กับ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0336)
ประกันภัยการเดินทาง Travel Smile
รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทาง Travel Smile ผ่านช่องทางออนไลน์

ไร้ความกังวลทุกการเดินทางทั้งใกล้และไกล

ฟรี บริการ Hotline ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ทางอีเมล

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 15%
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทาง Travel Smile กับ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 17 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทาง Travel Smile กับ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC

17 เม.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67

หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
2.สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
3.เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัยกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
4.เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย