รับส่วนลด 5% และผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรกของบมจ.วิริยะประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ด้วยบัตรเครดิต KTC

(MKTIN-0338)
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
รับส่วนลด 5% และผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรก ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

คุ้มครองอุ่นใจ สบายใจ

ศูนย์ฯและสาขาบริการที่ได้มาตรฐานกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 7,500 บาท

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
รับส่วนลด 5% และผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
เฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรกของบมจ.วิริยะประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ด้วยบัตรเครดิต KTC
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 17 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
เฉพาะค่าเบี้ยประกันปีแรกของบมจ.วิริยะประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ด้วยบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
ต่อที่ 1 รับส่วนลด 5%
ต่อที่ 2 ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

17 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันปีแรก บนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการและผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
- ผลิตภัณฑ์ประกันภัย, ช่องทางที่ร่วมรายการและระยะเวลาของการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ บมจ. วิริยะประกันภัยกำหนด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย