เปิดลงทะเบียนแล้ว❗️
วันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566

กับงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 2 / 2566

❯❯ ช่องทางการติดต่อ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ย 3 ช่องทาง

1. สแกน QR Code

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนกประนอมหนี้ Hunting 02-631 3399 ,02-631 3600 , 02-631 3666 , 02-631 3700

3. E-Mail : Cps2_Grp@Ktc.co.th

❯❯ เอกสารประกอบการเจรจาไกล่เกลี่ย
ในวันงาน

1. สำเนาบัตรประชาชนลูกค้าลงลายมือชื่อรับรอง
2. กรณีรับมอบอำนาจไกล่เกลี่ยแทน
  2.1 สำเนาบัตรประชาชนลูกค้าผู้ใช้บัตรลงลายมือชื่อรับรอง
  2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรอง
  2.3 หนังสือมอบอำนาจ


สถานที่จัดงาน วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566
เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลล์ เอ ชั้น8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา