ขอแจ้งปิดทำการ

KTC TOUCH ทุกสาขา

ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2565 (วันสงกรานต์)

และเปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 14 เมษายน 2565

โดยลูกค้าสามารถใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ KTC
ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000