แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขา

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564

KTC TOUCH เปิดให้บริการตามปกติทั้ง 15 สาขา
(ใน กทม. ปริมณฑล และ เชียงใหม่)


ปิดให้บริการ เวลา 18.00 น.


ยกเว้นสาขา
• UBCII (สุขุมวิท33) เปิดให้บริการเวลา 8:30 - 17:00 น.
• ธนาคารกรุงไทย นานาเหนือ เปิดให้บริการเวลา 8:30 - 15:30 น.

ลูกค้าสามารถใช้บริการ ชำระค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ KTC
ออนไลน์ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000