แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขา

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564

สาขาใน กทม. ปริมณฑล และ เชียงใหม่

ปิดให้บริการ เวลา 18.00 น.

(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ยกเว้นสาขา ธนาคารกรุงไทย นานาเหนือ และ ไทยซัมมิททาวเวอร์
เปิดให้บริการเวลา 8:30 - 17:00 น. ปิดรับชำระ 16:30 น.

โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ ชำระค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ KTC
ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000