แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้มด้วยคะแนน KTC FOREVER ที่ KTC World Travel Service

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC แลกตั๋วเครื่องบิน บินฟรี* ได้ง่าย ๆ ด้วยคะแนน KTC FOREVER ผ่าน KTC World Travel Service

  • ในประเทศ เที่ยวเดียว เริ่มเพียง 5,000 คะแนน
  • ต่างประเทศ เส้นทางเอเชีย ไป - กลับ เริ่มเพียง 17,500 คะแนน

*ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนน KTC FOREVER *
ขอนแก่น Thai Lion Air (SL) 5,000 คะแนน
อุดรธานี
อุบลราชธานี
กระบี่ 5,700 คะแนน
เชียงราย
ภูเก็ต 6,300 คะแนน
เชียงใหม่
หาดใหญ่ 7,000 คะแนน

เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนน KTC FOREVER *
ขอนแก่น Thai Smile (WE) 9,000 คะแนน
เชียงใหม่
อุดรธานี
อุบลราชธานี
กระบี่
ภูเก็ต
เชียงราย
หาดใหญ่

เส้นทางต่างประเทศ (ไป - กลับ) สายการบิน คะแนน KTC FOREVER *
สิงคโปร์ ไทยไลออนแอร์ SL 17,500 คะแนน
โซล เวียดนามแอร์ไลน์ 22,700 คะแนน
ปูซาน 22,200 คะแนน
ฮ่องกง ฮ่องกง แอร์ไลน์ HX 34,300 คะแนน
โตเกียว 67,600 คะแนน
โอซาก้า 60,600 คะแนน
นาโกย่า เวียดนาม แอร์ไลน์ VN 50,300 คะแนน
ฟูกุโอกะ
ไทเป อีวีเอแอร์ BR 53,200 คะแนน

จอง 15 พ.ค. 62 - 15 มิ.ย. 62
เดินทาง ภายใน 30 พ.ย. 62

อัตราแลกคะแนนนี้เป็นตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังเส้นทางที่กำหนด

เช็คคะแนนคงเหลือได้ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile หรือ KTC Online

ติดต่อแลกคะแนน / สอบถามเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050
จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย

KTC World Travel Service