โปรโมชั่นโรงแรม แอส สลีบ บาย ลันตานา

โปรโมชั่น แอส สลีบ บายลันตานา
ห้องพักราคาพิเศษ

ห้อง Bulk Bed (1 ท่าน) พิเศษ 450 บาท (ปกติ 1,000 บาท)
ห้อง Private Room (2 ท่าน) พิเศษ 900 บาท (ปกติ 2,000 บาท)
ห้อง Private (4 ท่าน) พิเศษ 1,800 บาท (ปกติ 4,000 บาท)

1 มี.ค. 62 -  31 ต.ค. 62

สอบถามรายละเอียด โรงแรม แอส สลีบ บาย ลันตานา
โทร: 038 428 267
อีเมล: asleepbylantana@yahoo.com
ที่อยู่: 115/1 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย

โรงแรม แอส สลีบ บาย ลันตานา