6 โบสถ์ ชื่อดังแห่ง มาเก๊า

1. โบสถ์ เซนต์ โดมินิค (ST. DOMINIC’S CHURCH)

โบสถ์ เซนต์ โดมินิค กับศิลปะแบบบารอกสไตล์ เป็นโบสถ์ในนิกายโรมันคาธอลิก หนึ่งใน 29 แห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมาเก๊า ด้วยบรรยากาศของความศรัทธา ที่แรงกล้า ผสานกับการตกแต่งที่หรูหราอลังการ ท