สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

เปลี่ยนเล่มทะเบียนรถเป็นเงินสด ให้ชีวิตได้ไปต่อ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ หรือรถกระบะ
สมัครง่าย ไม่จำกัดอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน รู้ผลอนุมัติทันที รถยังมีขับ ไม่ต้องโอนเล่ม

สินเชื่อรถแลกเงิน เคทีซีพี่เบิ้ม
สินเชื่อรถแลกเงิน KTC พี่เบิ้ม ใจใหญ่ สมัครได้ทุกอาชีพ ใจใหญ่ สมัครได้ทุกอาชีพ
เพียงมีรถ ก็สมัครได้ รู้ผลปั๊บ รับเงินเลย
 • ง่ายๆ เพียงมีเล่มทะเบียนรถเป็นชื่อตัวเอง ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

 • สมัครเสร็จ รู้ผลทันที

สินเชื่อรถแลกเงิน เคทีซีพี่เบิ้ม ผ่อนเบาๆ ให้ชีวิตสบายๆ ชีวิตไปต่อได้ง่ายขึ้น
ผ่อนเบาๆ ให้ชีวิตสบายๆ ชีวิตไปต่อได้ง่ายขึ้น
 • เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)

 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โปะได้ ไม่มีค่าปรับ

 • จ่ายค่างวดสะดวก ที่จุดบริการ KTC TOUCH
  และช่องทางของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 1. สัญชาติไทยอายุ 20 – 65 ปี
 2. รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
 3. ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. มีโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 5. มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถ และรถไม่ติดไฟแนนซ์
เอกสาร
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
 4. สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
 6. หลักฐานการต่อภาษีรถ
 7. กรมธรรม์ประกันภัย
 8. ทะเบียนรถเล่มจริง มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ
ยื่นเอกสารและนำรถยนต์มาตรวจสภาพที่จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขา หรือกับเจ้าหน้าที่ KTC พี่เบิ้ม Delivery
 

คำถามที่พบบ่อย