สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
KTC พี่เบิ้ม
วงเงินใหญ่ อนุมัติถึงที่
รับเงินใน 2 ชม.
ดอกเบี้ยเริ่มต้น แค่ 0.98% ต่อเดือน*
สมัครได้ทุกอาชีพ
สมัครสินเชื่อ
 • วงเงินใหญ่ “เบิ้ม”
  แค่มีรถไม่ติดไฟแนนซ์ นำเล่มมาแลก วงเงินใหญ่
 • อนุมัติถึงที่ ไม่มีวันหยุด
  ไปหาถึงที่ อนุมัติให้ถึงที่ ตลอด 7 วันทำการ
 • รวดเร็ว ได้เงินทันใจ
  ตรวจรถปั๊ป ได้เงินทันที ใน 2 ชม.
 • ดอกเบี้ยสบายใจ ผ่อนสบายกระเป๋า
  ดอกเบี้ยเริ่มต้น แค่ 0.98% ต่อเดือน* แถมผ่อนได้
  นานนนนนนน สูงสุดถึง 60 เดือน
 • โปร่งใส ไม่หมกเม็ด
  ไม่มีเงื่อนไขแอบซ่อน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 • เอกสารง่าย สมัครได้ทุกอาชีพ
  ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทะเบียนการค้าก็ไม่ต้อง

*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 21% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท ต่อเดือน (กรณีเจ้าของกิจการ มียอดขายต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท)
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
  (กรณีเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • มีรถยนต์หรือรถกระบะเป็นชื่อของตนเอง โดยถือครองเล่มทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เฉพาะรุ่นรถที่อายุมากกว่า 20 ปี ต้องมีที่อยู่ใดที่หนึ่งอยู่ในจังหวัดที่มีสำนักงานของ KTC พิโก ตั้งอยู่ (ที่อยู่ที่ทำงาน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ตามบัตรประชาชน)*
* ดำเนินงานโดย บจก.เคทีซี พิโก (กรงุเทพฯ) และบริษัทลูก ปัจจุบันให้บริการเฉพาะจังหวัดกรุงเทพฯ

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • ทะเบียนรถเล่มจริง รถไม่ติดไฟแนนซ์ และมีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไข
หมายเหตุ ต้องนำรถยนต์มาตรวจสภาพ

ยื่นเอกสารและนำรถยนต์มาตรวจสภาพที่จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขา
หรือกับเจ้าหน้าที่ พี่เบิ้ม Delivery

คำถามที่พบบ่อย
เป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ มีขั้นตอนการดำเนินการขอสินเชื่อที่ง่าย และที่สำคัญอนุมัติ รู้ผล และโอนเงินทันที
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
ปกติการชำระค่างวดจะแบ่งออกเป็นเงินต้น และดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจะถูกคำนวณตามมูลค่าของเงินต้น ดังนั้น เมื่อลูกค้าชำระค่างวดในแต่ละครั้ง ดอกเบี้ยก็จะลดลงพร้อมเงินต้น และหากลูกค้าชำระไปเรื่อยๆ ในงวดท้ายๆ จะจ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าเดิม เพราะทุกครั้งที่ลูกค้าชำระค่างวด เงินต้นที่คงเหลือก็จะลดลงไปพร้อมกับดอกเบี้ย
วงเงินที่อนุมัติพิจารณาจากมูลค่ารถที่ลูกค้านำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถมาเป็นประกัน (ยี่ห้อ-รุ่นรถ, ปีจดทะเบียน และสภาพรถ) และสภาพคล่องในการจำหน่ายรถดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน (….ระบุจำนวนสัปดาห์/เดือน เช่น 12, 24, 36….) ซึ่งลูกค้าแต่ละคนจะได้รับระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติและวงเงินที่ได้รับ
ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ จากการชำระค่างวดก่อนครบกำหนด
สามารถชำระได้โดยเงินส่วนที่ชำระเกินจะไปลดเงินต้น
สินเชื่อเคทีซีที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ไม่ต้องมีคนค้ำประกันทุกกรณี
ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อ ลูกค้าสามารถใช้รถได้ตามปกติ  บริษัทฯ เพียงเก็บสมุดคู่มือจดทะเบียน รถไว้เป็นประกันการชำระหนี้ของลูกค้า เท่านั้น