เปิดลงทะเบียนแล้ว❗️
วันนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2567

กับงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 1 / 2567

❯❯ พบกับโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน

1. ลดดอกเบี้ย 100%     เมื่อปิดบัญชี 1-3 งวด
2. ลดดอกเบี้ย 80%     เมื่อผ่อน 6 งวด
3. ลดดอกเบี้ย 60%     ผ่อนสบายๆ 12 งวด
4. ลดดอกเบี้ย 40%     ผ่อนนานสูงสุด 24 งวด

หมายเหตุ** กรณีที่บังคับคดีแล้ว สงวนสิทธิ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

❯❯ ช่องทางการติดต่อ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ย (กรุงเทพฯ)

1. สแกน QR Code

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนกประนอมหนี้ Hunting 02-631-3399 , 02-631-3668

❯❯ เอกสารประกอบการเจรจาไกล่เกลี่ย
ในวันงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. กรณีรับมอบอำนาจไกล่เกลี่ยแทน
  2.1 สำเนาบัตรประชาชนผู้ใช้บัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2.3 หนังสือมอบอำนาจ


สถานที่จัดงาน วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม วิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ