งานนี้พลาดไม่ได้!!
เปิดลงทะเบียนวันนี้ - 5 สิงหาคม 2567

กับงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 33

❯❯ พบกับโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน

1. ลดดอกเบี้ย 100%     เมื่อปิดบัญชี 1-3 งวด
2. ลดดอกเบี้ย 80%     เมื่อผ่อน 6 งวด
3. ลดดอกเบี้ย 60%     ผ่อนสบายๆ 12 งวด
4. ลดดอกเบี้ย 40%     ผ่อนนานสูงสุด 24 งวด

หมายเหตุ** กรณีที่บังคับคดีแล้ว สงวนสิทธิ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

❯❯ ช่องทางการติดต่อ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

1. สแกน QR Code

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนกประนอมหนี้ Hunting 02 631 3399, 02 631 3668, 02 631 3600, 02 631 3666, 02 631 3700

❯❯ เอกสารประกอบการเจรจาไกล่เกลี่ย
ในวันงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. กรณีรับมอบอำนาจไกล่เกลี่ยแทน
  2.1 สำเนาบัตรประชาชนผู้ใช้บัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2.3 หนังสือมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)


สถานที่จัดงาน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567
เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4-5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี