โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM เมื่อใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE

รับเงินคืน 100 บาท เมื่อมีรายการใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM โดยมียอดใช้จ่ายรวมตั้งแต่ 500 บาท/เดือน/บัญชี

 

1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย