Asiabooks online privilege 2023

» ฟรี ค่าจัดส่ง ที่ www.asiabooks.com
- เมื่อซื้อสินค้า700 บาทขึ้นไป / 1 การซื้อ
- เพียงใส่รหัส SHIP700

» แลกรับเครดิตเงินคืน 18% (ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ)
- เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯทุก 500 บาท + ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 500 คะแนน แลกรับ

ลงทะเบียน ผ่าน 3 ช่องทาง (ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ)
1.) SMS: พิมพ์ BBB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปยัง 0613845000
2.) Website: ktc.promo/bbb
3.) KTC PHONE : 02 123 5000
หมายเหตุ:
- ขอสงวนสิทธิ์แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย ที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น เศษของ 500 ไม่สามารถนำมาแลกเครดิตเงินคืนได้

» By PHONE ผ่อน 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯรวม 3,000 บาทขึ้นไป
หมายเหตุ:
- สามารถรวมเซลส์สลิปยอด 500 บาทขึ้นไปภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
- ทำรายการผ่อนชำระผ่าน KTC PHONE 02 123 5000

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Asiabooks