สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ TOYS R US

» แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (เฉพาะชำระเต็มจำนวน) ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป
+ ใช้คะแนนKTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน
(สงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย)

» รับ Star Card Point เพิ่ม 1.25 เท่า

1 เม.ย. 62 - 1 เม.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย