แลกรับเครดิตเงินคืน 18% + ผ่อน 0.69% ต่อเดือน นาน 3 เดือน ที่ งาน CU & NU mini Book Fair

» แลกรับเครดิตเงินคืน 18%
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
+ ใช้จ่ายผ่านบัตรฯทุก 200 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 200 คะแนน
(ขอสงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย ที่หารด้วย 200 ลงตัวเท่านั้น
เศษของ 200 ไม่สามารถนำมาแลกเครดิตเงินคืนได้)

»  ผ่อนชำระ 0.69% นาน 3 เดือน
สามารถรวมเซลล์สลิปที่ซื้อในงานได้ ยอดใช้จ่ายมากกว่า 500 บาท / เซลส์สลิป

งาน CU & NU mini Book Fair
ณ ลานด้านหน้า ศูนย์หนังสือจุฬา ม.นเรศวร

 
 

22 พ.ย. 62 – 28 พ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย