Thailand International Pet Variety 2019 แลกรับเงินคืน 15%

» แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 500 บาท และ ใช้ทุก 500 คะแนน KTC FOREVER
แลกรับเครดิตเงินคืนได้ที่บูธ KTC ภายในงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หน้าฮอลล์ 8 

 

3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย