ฟรีประกันของลูกค้าใหม่ KTC PROUD ฟรีประกันของลูกค้าใหม่ KTC PROUD

ฟรีประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วัน
สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการเบิกถอนสินเชื่อก้อนแรก ณ วันอนุมัติ

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุฟรี  สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วัน สำหรับสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD รายใหม่ ร่วมกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

  1. สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุฟรีนี้ สำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD รายใหม่ (“สมาชิก”) กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี ซึ่งใช้บริการเบิกถอนสินเชื่อก้อนแรก ณ วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และเปิดใช้บริการบัตรฯ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ นับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ
  2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD มาก่อน หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (24 เดือน)
  3. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกที่ไม่ใช้บริการเบิกถอนสินเชื่อก้อนแรก ณ วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
  4. สมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย ภัยก่อการร้าย การจลาจล สงครามกลางเมือง ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งออกโดย บมจ. ไทยประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิตตามสิทธิประโยชน์นี้ คือ บริษัท ที.ซี.อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
  5. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  6. สงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์นี้ สูงสุด 1 กรมธรรม์ ต่อสมาชิก 1 ท่านเท่านั้น
  7. สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นใดได้
  8. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามสิทธิประโยชน์นี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความคุ้มครองตามแผนประกันฯ กรุณาติดต่อ บมจ.ไทยประกันชีวิต โทร 02 054 8484 วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสิทธิประโยชน์และผลิตภัณฑ์ KTC ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000