รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

เมื่อสมัครและมียอดรูดชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรกดเงินสด KTC PROUD Mastercard ตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่าสูงสุด 500 บาท

เงื่อนไข:
1. สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD Mastercard (“สินเชื่อฯ”) รายใหม่ ที่สมัครผ่านช่องทางนี้ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลารายการ”) และได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
2. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการหลังจากที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ ก่อนทำรายการรูดชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรกดเงินสด
3. เมื่อสมาชิกมียอดรูดชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรกดเงินสดสะสมครบตามกำหนด (ไม่รวมรายการซื้อสินค้า/บริการแบบผ่อนชำระ) ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ สมาชิกจะได้รับ
  • โค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดชำระค่าสินค้า/บริการสะสม ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
  • โค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดชำระค่าสินค้า/บริการสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
4. จำกัดการมอบโค้ดส่วนลดที่มีมูลค่าสูงสุด จำนวน 1 โค้ด ต่อสมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ

15 พ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย