กินเที่ยวเรื่องเดียวกัน กับบัตรเครดิต KTC ที่ King Kong Buffet

สิทธิพิเศษ 1 ส่วนลด 5% สำหรับค่าบุฟเฟ่ต์
(ราคาผู้ใหญ่ ก่อนภาษี)
เมื่อรับประทาน 1,000 บาท ขึ้นไป 

สิทธิพิเศษ 2 Top Spender 
สมาชิกที่มียอดในการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมสูงสุดตลอดระยะเวลารายการ  ณ ร้านในเครือคิงคอง กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ (King Kong Buffet, Shibuya Shabu, Mongkok Suki) 12  ท่านแรก ตามลำดับ จะได้รับรางวัลดังนี้
• รางวัลที่ 1-6 : รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดสายการบิน Cathay Pacific กรุงเทพฯ-โตเกียว รวม 6 รางวัล 12  ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 39,000 บาท รวมมูลค่า 234,000 บาท
• รางวัลที่ 7-12 : บัตรส่วนลดรับประทานอาหารในร้านเครือคิงคอง กรุ๊ป มูลค่า 5,000 บาท  รวม 6  รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท
(กรณีมีสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมสูงสุดมากกว่า 1 ท่าน เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกรายที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และมีความถี่จำนวนการใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเนื่องที่สูงกว่า เป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล)

1 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
KING KONG Buffet