โปรโมชั่นแลกรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาทกับบัตรเครดิต KTC ที่ LINE MAN โปรโมชั่นแลกรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาทกับบัตรเครดิต KTC ที่ LINE MAN

คะแนนแลกคุ้มกับบัตรเครดิต KTC ที่ LINE MAN

399 คะแนน KTC FOREVER แลกรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท
สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ธ.ค.66 – 29 ก.พ.67

หมายเหตุ :
1. 1 โค้ดต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง ใช้สำหรับเป็นส่วนลดค่าอาหารยอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาท ไม่รวมค่าส่ง และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชัน LINE MAN ในบริการ “สั่งอาหาร” ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
3. จำกัดจำนวน 2,600 สิทธิ์ตลอดโครงการ
4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมเท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวนและส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
หลังกดยืนยันใช้คูปอง หากไม่ใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยทุกกรณี

ขั้นตอนการแลกรับ e-Coupon ง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to make redeem e-Coupon
ขั้นตอนการแลกรับ e-Coupon ง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to make redeem e-Coupon

ดาวน์โหลดแอป KTC Mobile ที่นี่

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย