โปรโมชั่นแลกรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาทกับบัตรเครดิต KTC ที่ LINE MAN โปรโมชั่นแลกรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาทกับบัตรเครดิต KTC ที่ LINE MAN

โปรโมชั่นคะแนนแลกคุ้ม ที่ LINE MAN กับบัตรเครดิต KTC

ใช้ 399 คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลด 50 บาท

สำหรับยอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67

หมายเหตุ:
- 1 โค้ดต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง ใช้สำหรับเป็นส่วนลดค่าอาหารยอดสั่งขั้นต่ำ 200 บาท ไม่รวมค่าส่ง และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
- รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชัน LINE MAN ในบริการ “สั่งอาหาร” ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
- ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวนและส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
- หลังกดยืนยันใช้คูปอง หากไม่ใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยทุกกรณี

-------------

ขั้นตอนการแลกรับ e-Coupon ง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to make redeem e-Coupon
ขั้นตอนการแลกรับ e-Coupon ง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to make redeem e-Coupon

ดาวน์โหลดแอป KTC Mobile ที่นี่

1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย