โปรโมชั่น รับส่วนลด 10% ที่ห้องอาหารโรงแรม Hotel Once Bangkok โปรโมชั่น รับส่วนลด 10% ที่ห้องอาหารโรงแรม Hotel Once Bangkok

โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม Hotel Once Bangkok

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท

รับส่วนลด 10%

ห้องอาหาร Top Knot Rooftop Bar & Restaurant

ห้องอาหาร Top Knot Rooftop Bar & Restaurant

รับส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.30 น. - 22.30 น.

ห้องอาหาร Bacon Salmon - Pizza Caravan

ห้องอาหาร Bacon Salmon - Pizza Caravan

รับส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 น. - 21.00 น.

ห้องอาหาร Ron Ron Slow Bar

ห้องอาหาร Ron Ron Slow Bar

รับส่วนลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

จำกัด 10 ท่าน/บัตร/ครั้ง
1 เม.ย. 67 – 31 มี.ค. 68
สำรองที่นั่ง โทร. 02 688 2596

ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ คลิก

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม วันซ์ กรุงเทพฯ