โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ที่ห้องอาหาร Pathumwan Princess Hotel โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ที่ห้องอาหาร Pathumwan Princess Hotel

โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (Pathumwan Princess Hotel)

》ห้องอาหารเกาหลี คองจู (Kongju Korean Restaurant)
สิทธิพิเศษสำหรับบัตร KTC ทุกประเภท
ส่วนลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเมนู a la carte
• บุฟเฟต์บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์และน้ำดื่มไม่จำกัด
  - Premium buffet ราคาพิเศษ 1,250 บาทสุทธิ/ท่าน (ปกติ 1,850 บาท)
  - Regular buffet ราคาพิเศษ 850 บาทสุทธิ/ท่าน (ปกติ 1,150 บาท)
  - Value buffet ราคาพิเศษ 550 บาทสุทธิ/ท่าน (ปกติ 750 บาท)  
เปิดบริการทุกวัน: มื้อกลางวัน 11.30 น. – 14.30 น. และ มื้อเย็น 17.30 น. – 22.00 น.

》ห้องอาหาร t@Lobby
ส่วนลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเมนู a la carte
เปิดบริการทุกวัน: มื้อเย็น 18.30 น. - เที่ยงคืน

》ห้องอาหาร CiTi BiSTRo
• ส่วนลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเมนู a la carte
• Thai Twist Buffet Dinner พิเศษ 1,250 บาทสุทธิ/ท่าน รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์และน้ำดื่มไม่จำกัด (ปกติราคา 2,300 บาท)
เปิดบริการ วันศุกร์ – วันอาทิตย์ : 18.00 น. – 22.00 น.

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ม.ค. 67 – 15 ธ.ค. 67
จำกัดสูงสุด 10 ท่าน/บัตร/ครั้ง

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (Pathumwan Princess Hotel)
สำรองที่นั่งโทร. 02 216 3700 ต่อ 20230

ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ คลิก

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส