โปรโมชั่น ลด 10% ที่ ห้องอาหารโรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โปรโมชั่น ลด 10% ที่ ห้องอาหารโรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

โปรโมชั่นห้องอาหาร Sra Bua by Kiin Kiin โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
(Siam Kempinski Hotel Bangkok)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท

ลด 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
• 8-course พิเศษ 3,071.97 บาทสุทธิ/ท่าน (ปกติ  3,413.30 บาท)
• 10-course พิเศษ  3,707.55  บาทสุทธิ/ท่าน (ปกติ 4,119.50บาท)

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.30 น. - 24.00 น.
จำกัดสูงสุด 10 ท่าน / บัตร / ครั้ง

1 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
โทร. 02 162 9000

ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ คลิก โปรโมชั่นห้องพัก

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Siam Kempinski Hotel Bangkok