โปรโมชั่น บุฟเฟต์โรงแรม ลด 15% ที่ ห้องอาหาร The Emerald Hotel โปรโมชั่น บุฟเฟต์โรงแรม ลด 15% ที่ ห้องอาหาร The Emerald Hotel

โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel)

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท

The Emerald Coffee Shop

The Emerald Coffee Shop

ลด 15% สำหรับบุฟเฟต์นานาชาติมื้อกลางวัน พิเศษ 570 บาทสุทธิ/ท่าน (ปกติ 659 บาท)
เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.30 น. – 14.30 น.

ลด 15% สำหรับบุฟเฟต์นานาชาติมื้อค่ำ พิเศษ 1,122 บาทสุทธิ/ท่าน (ปกติ 1,299 บาท)
เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 18.00 น. – 22.00 น.

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 67 - 31 ธ.ค. 67


ห้องอาหารญี่ปุ่น YTSB

Yok Restaurant

ลด 15% สำหรับบุฟเฟต์ติ่มซำ
พิเศษ 863 บาทสุทธิ/ท่าน (ปกติ 999 บาท)

ลด 15% สำหรับเมนู A La Carte (ยกเว้น รายการอาหารชุด)
*จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 20,000 บาท/เซลล์สลิป

เปิดบริการ มื้อกลางวัน เวลา 11.30 น. – 14.30 น. (สำหรับบุฟเฟต์/ A La Carte)
มื้อค่ำ เวลา 18.00 น. - 22.00 น. (สำหรับ A La Carte)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 67 - 31 ธ.ค. 67


สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
โทร. 02 276 4567

ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ คลิก

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
The Emerald Hotel