โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรมรอยัลริเวอร์ (The Royal River Hotel) โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรมรอยัลริเวอร์ (The Royal River Hotel)

โปรห้องอาหารโรงแรม สุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ รอยัลริเวอร์

สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ห้องอาหาร โรงแรมรอยัลริเวอร์
ห้องอาหาร ฝั่งน้ำคอฟฟี่เฮ้าส์
  • ส่วนลด 10% ชุดข้าวแช่ชาววัง
1 เม.ย. 62 – 12 พ.ค. 62
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง
โรงแรมรอยัลริเวอร์
โทร. 02 422 9222
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงแรม รอยัลริเวอร์