ร้านในเครือ Cocotte Group ร้านในเครือ Cocotte Group

โปรร้านอาหารสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ร้านในเครือ Cocotte Group ทุกสาขา

1. ร้าน Cocotte Farm Roast & Winery
รับฟรี Cocotte’s Tiramisu (มูลค่า 320.-)
เมื่อรับประทานอาหาร 1,500 บาท ขึ้นไป/ เซลส์สลิป/ โต๊ะ

2. ร้าน Victoria by Cocotte
รับฟรี Valrhona Chocolate Mousse (มูลค่า 290.-)
เมื่อรับประทานอาหาร 1,500 บาท ขึ้นไป/ เซลส์สลิป/ โต๊ะ

3. ร้าน Mozza by Cocotte
รับฟรี Cocotte’s Tiramisu (มูลค่า 320.-)
เมื่อรับประทานอาหาร 1,500 บาท ขึ้นไป/ เซลส์สลิป/ โต๊ะ

16 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 67

Cocotte Farm Roast & Winery, Victoria by Cocotte, Leon by Cocotte, Mozza by Cocotte ทุกสาขา

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Cocotte Group