โปรร้านอาหารสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ ร้านอาหารในเครือ CRG

แลกรับส่วนลดสูงสุด 30%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

Tenya
รับทันที ส่วนลด 15%
สำหรับเมนูราคาปกติ เมื่อทานครบ 500 บาท หรือ
แลกรับส่วนลด 30%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิป

Suki House
รับทันที ส่วนลด 10%
สำหรับเมนูราคาปกติ เมื่อทานครบ 700 บาท หรือ
แลกรับส่วนลด 25%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิป

Aroi Dee
รับทันที ส่วนลด 10%
สำหรับเมนูราคาปกติ เมื่อทานครบ 300 บาท หรือ
แลกรับส่วนลด 25%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิป

Pepper lunch
รับทันที ส่วนลด 10%
สำหรับเมนูราคาปกติ เมื่อทานครบ 350 บาท หรือ
แลกรับส่วนลด 25%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิป

Katsuya
รับทันที ส่วนลด 10%
สำหรับเมนูราคาปกติ เมื่อทานครบ 300 บาท หรือ
แลกรับส่วนลด 25%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิป

Yoshinoya
รับทันที ส่วนลด 10%
สำหรับเมนูราคาปกติ เมื่อทานครบ 350  บาท หรือ
แลกรับส่วนลด 25%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิป

Chabuton
รับทันที ส่วนลด 10%
สำหรับเมนูราคาปกติ เมื่อทานครบ 350 บาท หรือ
แลกรับส่วนลด 25%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิป

1 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

  • Tenya
  • Thai Terrace
  • Suki House
  • Aroi Dee
  • Pepper lunch
  • Katsuya
  • Yoshinoya
  • Chabuton

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
CRG Group