สิทธิพิเศษที่เว็บไซต์ JCB Platinum Restaurant Service สิทธิพิเศษที่เว็บไซต์ JCB Platinum Restaurant Service

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ที่เว็บไซต์ JCB Platinum Restaurant Service

รับฟรี 1 ชุดอาหาร
เมื่อผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปซื้อชุดอาหารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ ร้านอาหารที่กำหนดในประเทศญี่ปุ่น
ด้วยบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท ผ่านเว็บไซต์ JCB Platinum Restaurant Service

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดวิธีรับสิทธิ์ ขั้นตอนการใช้บริการ และอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก

1 มี.ค. 66 - 29 ก.พ. 67

» อยากได้สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ แต่ยังไม่มีบัตรเครดิต KTC JCB คลิก สมัครเลย

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย