โปรร้านอาหาร สุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ OISHI Group

แลกรับ e-Coupon ส่วนลดสูงสุด 150 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

OISHI GRAND JAPANESE BUFFET RESTAURANT
แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 150 บาท
เมื่อมารับประทานครบ 3 ท่านขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
เพียงใช้ 150 คะแนน KTC FOREVER

แลกคะแนนผ่านแอป KTC Mobile เท่านั้น

(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท)
หมายเหตุ : จำกัดสิทธิ์การใช้ 1 คูปอง ต่อ 1 เซลล์ลิป

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์ลิป
(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA, MASTERCARD และ JCB ทุกประเภท)

แลกคะแนนผ่านแอป KTC Mobile เท่านั้น

OISHI EATERIUM
แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 150 บาท
เมื่อมารับประทานครบ 3 ท่านขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
เพียงใช้ 150 คะแนน KTC FOREVER

แลกคะแนนผ่านแอป KTC Mobile เท่านั้น

(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท)
หมายเหตุ : จำกัดสิทธิ์การใช้ 1 คูปอง ต่อ 1 เซลล์ลิป

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์ลิป
(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA, MASTERCARD และ JCB ทุกประเภท)

OISHI JAPANESE BUFFET
แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 150 บาท
เมื่อมารับประทานครบ 3 ท่านขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
เพียงใช้ 150 คะแนน KTC FOREVER

แลกคะแนนผ่านแอป KTC Mobile เท่านั้น

(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท)
หมายเหตุ : จำกัดสิทธิ์การใช้ 1 คูปอง ต่อ 1 เซลล์ลิป

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์ลิป
(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA, MASTER CARD และ JCB ทุกประเภท)

Shabushi By OISHI
แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาท
เมื่อมารับประทานครบ 3 ท่านขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
เพียงใช้ 100 คะแนน KTC FOREVER

แลกคะแนนผ่านแอป KTC Mobile เท่านั้น

(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท)
หมายเหตุ : จำกัดสิทธิ์การใช้ 1 คูปอง ต่อ 1 เซลส์สลิป

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA, MASTERCARD และ JCB ทุกประเภท)

NIKUYA Japanese BBQ Buffet By OISHI
แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาท
เมื่อมารับประทานครบ 3 ท่านขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
เพียงใช้ 100 คะแนน KTC FOREVER

แลกคะแนนผ่านแอป KTC Mobile เท่านั้น

(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท)
หมายเหตุ : จำกัดสิทธิ์การใช้ 1 คูปอง ต่อ 1 เซลส์สลิป

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์ลิป
(สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA, MASTERCARD และ JCB ทุกประเภท)

ลงทะเบียนด้านล่าง
หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้พิพม์จำนวนเต็มไม่ต้องใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมยจุลภาค(.)
เช่น ยอดใช้จ่าย 1,234.56 บาท ให้พิมพ์ 1234เท่านั้น

1 ส.ค. 62 – 15 ก.ย. 62

  • OISHI GRAND JAPANESE BUFFET RESTAURANT
  • OISHI EATERIUM
  • OISHI JAPANESE BUFFET
  • Shabushi By OISHI
  • NIKUYA Japanese BBQ Buffet By OISHI
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
OISHI Group