โปรร้านอาหารสุดคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ ยาสุดะ

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป

1 มี.ค. 63 - 31 ส.ค. 63

ซ.สุขุมวิท 34

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ยาสุดะ