คะแนนแลกคุ้มกับบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน ZEN Japanese Restaurant

รับทันทีส่วนลด 5%
เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

หรือ

แลกรับส่วนลด 23%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป
(ยอดใช้คะแนนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด คิดจากยอดใช้จ่ายก่อนค่าบริการ 10%)

หมายเหตุ :
• 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เซลล์สลิป
• คะแนนที่แลกรับ คิดจากยอดใช้จ่ายก่อนค่าบริการ 10%
• สิทธิประโยชน์ในการใช้ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ค่าบริการ 10%
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด บัตรสมาชิกหรือโปรโมชั่นอื่นได้
• สำหรับรับประทานภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน
• สามารถสะสมคะแนน Zen Group Member ได้ โดยคิดคะแนนหลังหักส่วนลด

1 ส.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

  • ZEN Japanese Restaurant ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย