คะแนนแลกคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ ZEN

รับทันทีส่วนลด 5%
เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

หรือ แลกรับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป
(ยอดใช้คะแนนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด คิดจากยอดใช้จ่ายก่อนค่าบริการ 10%)

หมายเหตุ :
• 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เซลล์สลิป
• คะแนนที่แลกรับ คิดจากยอดใช้จ่ายก่อนค่าบริการ 10%
• สิทธิประโยชน์ในการใช้ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ค่าบริการ 10%
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด บัตรสมาชิกหรือโปรโมชั่นอื่นได้
• สำหรับรับประทานภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน

1 ก.พ. 64 – 30 เม.ย. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ZEN