โปรโมชั่น 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด 100 บาท ที่ร้าน กอลจัก ต๊อกป๊กกี ชิกเก้น โปรโมชั่น 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด 100 บาท ที่ร้าน กอลจัก ต๊อกป๊กกี ชิกเก้น

คะแนนแลกคุ้มกับบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน กอลจัก ต๊อกป๊กกี ชิกเก้น

ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด 100 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

  • กอลจัก ต๊อกป๊กกี ชิกเก้น ทุกสาขา ยกเว้นสาขา เซ็นทรัล ชิดลม
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Guljak Topokki & Chicken