ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์

คะแนนแลกคุ้มกับบัตรเครดิต KTC ที่ร้าน ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์

ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกแทนเงินสด 100 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

  • ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์