โปรโมชั่นแลกซื้อ e-Voucher ดีลร้านอาหารสุดคุ้ม ในราคา 50% โปรโมชั่นแลกซื้อ e-Voucher ดีลร้านอาหารสุดคุ้ม ในราคา 50%

บัตรเครดิต KTC แลกซื้อ e-Voucher ดีลร้านอาหารสุดคุ้ม ในราคา 50% แลกผ่านแอป KTC Mobile

ณ ร้านอาหารชื่อดังที่ร่วมรายการ : BAR B Q PLAZA, SIZZLER, SUKISHI BUFFET, SUKISHI KOREAN CHARCOAL GRILL, YOU&I

e-Voucher ดีล “บัตรกำนัล ร้านดัง”

BAR B Q PLAZA (บาร์บีคิว พลาซ่า)
ซื้อ e-Voucher ราคาพิเศษ ผ่านแอป KTC Mobile
BAR B Q PLAZA e-Voucher มูลค่า 500 บาท (e-Voucher 500 บาท จำนวน 1 คูปอง)
แลกซื้อในราคา 50% ราคาพิเศษ 250 บาท + 1,599 คะแนน KTC FOREVER
หรือ ราคาพิเศษ 420 บาท + 159 คะแนน KTC FOREVER
หรือ แลกรับ 3,699 คะแนน KTC FOREVER
1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
(หรือจนกว่าโค้ดจะหมด โดยจำกัดทั้งโครงการ 2,400 โค้ด)

หมายเหตุ :
1. e-Voucher หมดอายุ 90 วันนับจากวันที่ได้รับคูปอง
2. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ 1 ใบ ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 500 บาทไม่สามารถทอนหรือแลกเป็นเงินสดได้
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับได้ แต่สะสมคะแนนได้ตามปกติ
4. คูปองมีจำนวนจำกัดทั้งโครงการ 2,400 โค้ด

เงื่อนไข บัตรกำนัล BAR B Q Plaza
1. กรุณาบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่พนักงานก่อนการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยแสดง รหัสบาร์โค้ด ผ่านแอป KTC Mobile เท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับสิทธิ์การแสดง รหัสบาร์โค้ด จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
3. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ ใช้สำหรับการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าและสั่งกลับบ้านเท่านั้น
4. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
5. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับได้ แต่ลูกค้ายังคงใช้สะสมคะแนนได้ตามปกติ
6. กรณีที่มูลค่าของ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) สูงกว่าราคาอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่าคงเหลือในบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และลูกค้าไม่สามารถขอคืนมูลค่าคงเหลือที่อยู่ในบัตรได้
7. ราคาของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามมาตรา 78/3 จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้อีก
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
8.1 การไม่ได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
8.2 การไม่สามารถใช้ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูล
8.3 การใช้งานบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) อย่างไม่ถูกต้อง
9. การซื้อและการใช้ประโยชน์จากบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ ลูกค้าได้ยินยอมที่จะรับผลผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และตามที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯทุกประการ
10. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
-------------

SIZZLER (ซิซซ์เล่อร์)
ซื้อ e-Voucher ราคาพิเศษ ผ่านแอป KTC Mobile
ซื้อบัตรกำนัล e-Voucher SIZZLER มูลค่า 300 บาท (e-Voucher 300 บาท จำนวน 1 คูปอง)
แลกซื้อในราคา 50% ราคาพิเศษ 150 บาท + 1,299 คะแนน KTC FOREVER
หรือ ราคาพิเศษ 270 บาท + 99 คะแนน KTC FOREVER
หรือ แลกรับ 2,299 คะแนน KTC FOREVER
1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
(หรือจนกว่าโค้ดจะหมด โดยจำกัดทั้งโครงการ 1,800 โค้ด)

หมายเหตุ:
1. e-Voucher หมดอายุ 90 วันนับจากวันที่ได้รับคูปอง
2. e-Voucher สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
3. กรณีสมาชิกบัตรฯ ใช้มูลค่าน้อยกว่า e-Voucher จะไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้
4. คูปองมีจำนวนจำกัดทั้งโครงการ 1,800 โค้ด
-------------

Sukishi group (ซูกิชิ และร้านค้าในเครือ)
ซื้อ e-Voucher ราคาพิเศษ ผ่านแอป KTC Mobile
ซื้อบัตรกำนัล e-Voucher Sukishi Group มูลค่า 300 บาท (e-Voucher 300 บาท จำนวน 1 คูปอง)
แลกซื้อในราคา 50% ราคาพิเศษ 150 บาท + 1,299 คะแนน KTC FOREVER
หรือ แลกรับ 2,399 คะแนน KTC FOREVER

1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
(หรือจนกว่าโค้ดจะหมด โดยจำกัดทั้งโครงการ 2,000 โค้ด)
หมายเหตุ:
1. e-Voucher สามารถใช้ได้กับร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill และ Sukishi Buffet ทุกสาขา
2. e-Voucher หมดอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับคูปอง
3. e-Voucher ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกได้ แต่สะสมคะแนนได้ตามปกติ
4. e-Voucher สามารถใช้ได้เพียงคร้้งเดียวเท่านั้น กรณีสมาชิกบัตรฯ ใช้มูลค่าน้อยกว่า e-Voucher จะไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้
5. คูปองมีจำนวนจำกัดทั้งโครงการ 2,000 โค้ด
6. เวาเชอร์อิเล็กทรอนิกส์นี้ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามมาตรา 78/3 ให้แก่ผู้ซื้อบัตรกำนัลนี้ไปลำดับแรกแล้ว จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเมื่อนำมาใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านได้อีก

-------------

YOU&I PREMIUM SUKI (ยูแอนด์ไอ พรีเมี่ยมสุกี้)
ซื้อ e-Voucher ราคาพิเศษ ผ่านแอป KTC Mobile
ซื้อบัตรกำนัล e-Voucher YOU&I มูลค่า 300 บาท (e-Voucher 300 บาท จำนวน 1 คูปอง)
แลกซื้อในราคา 50% ราคาพิเศษ 150 บาท + 1,299 คะแนน KTC FOREVER
1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขการใช้ e-Voucher
1. e-Voucher นี้มีมูลค่า 300 บาท สำหรับรับประทานบุฟเฟ่ต์ภายในร้านเท่านั้น
2. e-Voucher มีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการแลกคะแนน
3. e-Voucher นี้ใช้สำหรับรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อ / 1 ท่าน
4. กรุณาแสดงคูปองก่อนชำระเงิน
5. ไม่สามารถแลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และบัตรส่วนลดอื่นได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีมีการกดใช้ e-Voucher ก่อนใช้จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกใหม่ทุกกรณี

-------------

ขั้นตอนการใช้ e-Coupon ง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to use e-Coupon
ขั้นตอนการใช้ e-Coupon ง่ายๆ ผ่านแอป
ktc mobile logo
KTC Mobile
How to use e-Coupon

ดาวน์โหลดแอป KTC Mobile ที่นี่

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย