โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC กับ Polpa by dahmakan

» รับส่วนลด 420 บาท
เมื่อสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Polpa by dahmakan และ https://ktc.polpa.co/
โดยระบุรหัสส่วนลด: “POLPALOVESKTC” ในหน้า https://polpa.co/rewards ก่อนสั่งซื้อ

*สำหรับสมาชิกใหม่ที่ใช้บริการครั้งแรก
*ไม่กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Polpa by dahmakan