iberry Group iberry Group

คะแนนแลกคุ้ม ที่ร้านอาหารในเครือ iberry Group กับบัตรเครดิต KTC

เพียงใช้ 2,400 คะแนน KTC FOREVER แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 300 บาท

หรือ

ใช้ 800 คะแนน KTC FOREVER แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาท

เมื่อมียอดรับประทานอาหารขั้นต่ำดังนี้:
1. กับข้าว’ กับปลา 1,200 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
2. รส'นิยม 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
3. เบิร์นบุษบา 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
4. โรงสีโภชนา 1,500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
5. ฟ้าปลาทาน 900 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

*แลก e-Coupon ผ่าน KTC mobile เท่านั้น

เงื่อนไข:
- 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ
- ไม่สามารถร่วมกับโปรมชั่นอื่นๆ ได้
- เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น, ไม่รวมค่าบริการ 10%
- ชำระผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น

1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

  • กับข้าว’ กับปลา, รส'นิยม, เบิร์นบุษบา, โรงสีโภชนา, และ ฟ้าปลาทาน ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
iberry Group