มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

เคทีซี ขอเชิญชวนสมาชิกบัตรฯ ผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการ และ สัตว์ทุพลภาพ ตามกำลังศรัทธา ทุนทรัพย์นำมาดูแล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าว่าจ้างสัตวแพทย์ ค่าสาธารณูโภคต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ต้องดูแล เพื่อให้การดูแลสัตว์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ช่องทางการบริจาค

บริจาคคะแนนผ่านแอป KTC Mobile

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

บริจาคคะแนนผ่านเว็บไซต์ KTC Online

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

การบริจาคนี้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)