สภากาชาดไทย “รวมใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19” สภากาชาดไทย “รวมใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19”

ร่วมสนับสนุน “รวมใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19” ผ่านสภากาชาดไทย กับบัตร KTC

สภากาชาดไทยได้ดำเนินการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้มีความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ (COVID-19) ด้วยชุดธารน้ำใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ให้ผู้ที่ต้องกักกันตน 14 วัน ท่านละ 1 ชุด มูลค่า 660 บาท

ชุดธารน้ำใจ ประกอบด้วยของ 12 อย่าง อาทิ น้ำดื่ม, อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน, ข้าวสาร 5 กิโลกรัม, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย และเสื้อผ้า รวมไปถึงถุงขยะ เป็นต้น ซึ่งชุดดังกล่าวเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องกักกันตนเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องออกนอกพื้นที่กักกันตน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

เชิญชวนสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับสภากาชาดไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ช่องทางการบริจาค

บริจาคผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

ร่วมสนับสนุน “รวมใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19” เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 สำหรับผู้กักกันตน 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายเชื้อ

บริจาคคะแนนผ่านเว็บไซต์ KTC

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

บริจาคคะแนนผ่าน KTC Mobile

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

  • สภากาชาดไทย
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย