สภากาชาดไทย “รวมใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19” สภากาชาดไทย “รวมใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19”

ร่วมสนับสนุน “รวมใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19” ผ่านสภากาชาดไทย กับบัตร KTC

สภากาชาดไทยได้ดำเนินการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้มีความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ (COVID-19) ด้วยชุดธารน้ำใจ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ให้ผู้ที่ต้องกักกันตน 14 วัน ท่านละ 1 ชุด มูลค่า 660 บาท

ชุดธารน้ำใจ ประกอบด้วยของ 12 อย่าง อาทิ น้ำดื่ม, อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน, ข้าวสาร 5 กิโลกรัม, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย และเสื้อผ้า รวมไปถึงถุงขยะ เป็นต้น ซึ่งชุดดังกล่าวเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องกักกันตนเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องออกนอกพื้นที่กักกันตน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

เชิญชวนสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับสภากาชาดไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคออนไลน์ คลิก
บริจาคคะแนน KTC FOREVER
1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
2. SMS พิมพ์ TRC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก มาที่ 061 384 5000 (SMS 1 ครั้ง = เงินบริจาค 100 บาท)
3. แอป KTC Mobile ทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้

22 พ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

  • สภากาชาดไทย
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย