ช่วยซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19 ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี

เชิญชวนสมาชิกบัตร KTC ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ช่วยแชร์ = ช่วยเพิ่มโอกาส
ช่วยบริจาค = ช่วยซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19

ช่องทางการบริจาค

บริจาคผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

เพื่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

บริจาคคะแนนผ่านเว็บไซต์ KTC

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

บริจาคคะแนนผ่าน KTC Mobile

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิรามาธิบดี