มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า " เชิญชวนสมาชิกบัตร KTC ร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

ช่องทางการบริจาค

บริจาคคะแนนผ่านเว็บไซต์ KTC

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

บริจาคคะแนนผ่าน KTC Mobile

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า