บริจาคสมทบกองทุน “ราชวิถีสู้ COVID-19” ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี

"โรงพยาบาลราชวิถี" เชิญชวนสมาชิกบัตร KTC ร่วมบริจาคสมทบกองทุน “ราชวิถีสู้ COVID-19”
เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี

ช่องทางการบริจาค

บริจาคคะแนนผ่านเว็บไซต์ KTC

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

บริจาคคะแนนผ่าน KTC Mobile

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลราชวิถี