บริจาคสมทบกองทุน “ราชวิถีสู้ COVID-19” ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี

"โรงพยาบาลราชวิถี" เชิญชวนสมาชิกบัตร KTC ร่วมบริจาคสมทบกองทุน “ราชวิถีสู้ COVID-19”
เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคคะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
2. SMS พิมพ์ RVT วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก มาที่ 061 384 5000 (SMS 1 ครั้ง = เงินบริจาค 100 บาท)
3. แอป KTC Mobile ทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้

1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลราชวิถี