บริจาคสมทบกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” ผ่านศิริราชมูลนิธิ

"ศิริราชมูลนิธิ" เชิญชวนสมาชิกบัตร KTC ร่วมบริจาคสมทบกองทุน "ศิริราชสู้ภัยโควิด"

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

บริจาคออนไลน์ คลิก
บริจาคคะแนน KTC FOREVER
1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ทุกยอดการบริจาค 100 บาท KTC สมทบเพิ่ม 100 บาท ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
2. แอป KTC Mobile ทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้

1 พ.ค. 64 – 31 ต.ค. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศิริราชมูลนิธิ