บริจาคสมทบกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด” ผ่านศิริราชมูลนิธิ

"ศิริราชมูลนิธิ" เชิญชวนสมาชิกบัตร KTC ร่วมบริจาคสมทบกองทุน "ศิริราชสู้ภัยโควิด"

ช่องทางการบริจาค

บริจาคคะแนนผ่านเว็บไซต์ KTC

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

บริจาคคะแนนผ่าน KTC Mobile

KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศิริราชมูลนิธิ