ร่วมสู้วิกฤต COVID-19 ผ่านสภากาชาดไทย

"สภากาชาดไทย" เชิญชวนสมาชิกบัตร KTC ร่วมสู้วิกฤต COVID-19 ช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย

คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค 
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

(ขั้นต่ำในการบริจาค 1,000 คะแนน)

» แลกคะแนนบริจาคผ่าน 3 ช่องทางสะดวก
1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
2. แอป KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
เข้าแอป KTC Mobile > เลือกบัตรที่ต้องการทำรายการ > คะแนน > แลกคะแนน > บริจาค > ทำรายการตามขั้นตอน
3. KTC Online 
เข้า www.ktc.co.th/online > เลือกบัตรที่ต้องการทำรายการ > คะแนนสะสม > บริจาค > ทำรายการตามขั้นตอน

หมายเหตุ : ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

24 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สภากาชาดไทย