เอสบี ดีไซน์สแควร์ และ Koncept Furniture เอสบี ดีไซน์สแควร์ และ Koncept Furniture

ช้อปคุ้ม ทุกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ กับบัตรเครดิต KTC ที่เอสบี ดีไซน์สแควร์ และ Koncept Furniture

>> สำหรับรายการชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนน โดยคะแนนสูงสุดที่ใช้ต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป หรือต่อรายการสั่งซื้อ
- แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนตั้งแต่ 10,000 คะแนนขึ้นไป
- แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนนตั้งแต่ 1,000 – 9,999 คะแนน

หน้าร้าน : แลกคะแนน ณ จุดชำระเงิน
ช่องทางออนไลน์ : ส่งข้อความ SMS พิมพ์ FNP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ : ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น

1 ก.พ. 67 - 31 พ.ค. 67

>> สำหรับรายการผ่อนชำระเท่านั้น
- ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 34,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่อนชำระ ดังนี้

รายการใช้จ่าย / เซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน (บาท)
10,000 - 24,999 บาท130 บาท
25,000 - 54,999 บาท350 บาท
55,000 - 79,999 บาท900 บาท
80,000 - 149,999 บาท1,500 บาท
150,000 บาทขึ้นไป3,400 บาท

หมายเหตุ :
- จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 34,000 บาท ต่อสมาชิกบัตร ต่อทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
- สำหรับการรับเครดิตเงินคืน ร่วมรายการทั้งหน้าร้านเอสบี ดีไซน์สแควร์ และ Koncept Furniture และช่องทางออนไลน์ https://www.sbdesignsquare.com/, https://www.konceptfurniture.com/
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับรายการผ่อนชำระที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : ส่งข้อความ SMS พิมพ์ FNC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ : ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ และภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น

1 ก.พ. 67 - 31 พ.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
SB Design Square