Do Home and Dohome ToGo Do Home and Dohome ToGo

ช้อปคุ้ม ทุกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ กับบัตรเครดิต KTC ที่ Do Home และ Do Home Togo ทุกสาขา

หน้าร้าน
>> สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 30 เม.ย. 67)
แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% (แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซสล์สลิป)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ
- แลกรับส่วนลดเพิ่ม 20% : สำหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นสินค้ากลุ่มเหล็ก, ปูน, สังกะสี, ลวด, ตะปูทุกชนิด
- แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% : สำหรับสินค้ากลุ่มเหล็ก, ปูน, สังกะสี, ลวด, ตะปูทุกชนิด

หมายเหตุ
- แลกคะแนนได้ที่จุดชำระเงิน ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น
- ส่วนลดเพิ่ม 20%ยกเว้นรายการสินค้ากลุ่มโครงสร้างเหล็กและปูน ได้แก่ ลวดขาว, ลวดตะปู, ลวดผูกเหล็ก, เหล็กแบนรีด, เหล็กแป๊ปเสตย์, เหล็กราง, เหล็กเสากลาง, เหล็กH-BEAM, เหล็กI-BEAM,เหล็กฉาก, เหล็กฉากพับ, เหล็กตัวซี, เหล็กแบน, เหล็กแป๊บ, เหล็กแผ่นกลม, เหล็กแผ่นขาว, เหล็กแผ่นชุบซิงค์, เหล็กแผ่นดำ, เหล็กแผ่นสี่เหลี่ยม, เหล็กเพลา, เหล็กรางน้ำหนา, เหล็กรางรถไฟ, เหล็กไวแฟรงค์, เหล็กสตีม, เหล็กสี่เหลี่ยมตัน, เหล็กเส้น, เหล็กข้ออ้อย, คอนกรีตผสม, ปูน, ปูนก่อ/ฉาบ, ปูนก่อสำเร็จรูป, ปูนฉาบสำเร็จรูป, ปูนใช้กับอิฐมวลเบา, ปูนถุงปอร์ตแลนด์, ปูนผงบิ๊กแบค, ปูนผงปอร์ตแลนด์, ปูนเอนกประสงค์ และสังกะสี

>> สำหรับรายการผ่อนชำระ (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 พ.ค. 67)
- แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 30 เม.ย. 67)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
หมายเหตุ : แลกคะแนนได้ที่จุดชำระเงิน ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น

- ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
- รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 34,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่อนชำระ ดังนี้

รายการใช้จ่าย / เซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน (บาท)
10,000 - 24,999 บาท 130 บาท
25,000 - 54,999 บาท 350 บาท
55,000 - 79,999 บาท 900 บาท
80,000 - 149,999 บาท 1,500 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 3,400 บาท

หมายเหตุ :
- จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 34,000 บาท ต่อสมาชิกบัตร ต่อทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
- สำหรับการรับเครดิตเงินคืน ร่วมรายการทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับรายการผ่อนชำระที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : ส่งข้อความ SMS พิมพ์ FNC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
หมายเหตุ : ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ และภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น

1 ก.พ. 67 - 30 เม.ย. 67

>> สำหรับรายการชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67)
หน้าร้าน
แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% จากคะแนนที่แลก (แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซสล์สลิป)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
• แลกรับส่วนลด 15% : เมื่อใช้คะแนนตั้งแต่ 10,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
• แลกรับส่วนลด 13% : เมื่อใช้คะแนน 1,000 – 9,999 คะแนน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
หมายเหตุ : แลกคะแนนได้ที่จุดชำระเงิน ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น

ช่องทางออนไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 พ.ค. 67)
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% จากคะแนนที่แลก (แลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซสล์สลิป)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และลงทะเบียนใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ
• แลกรับเครดิตเงินคืน 15% : เมื่อใช้คะแนนตั้งแต่ 10,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
• แลกรับเครดิตเงินคืน 13% : เมื่อใช้คะแนน 1,000 – 9,999 คะแนน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : ส่งข้อความ SMS พิมพ์ FNP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ : ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น

1 ก.พ. 67 - 30 เม.ย. 67

  • ดูโฮมทุกสาขา และ ดูโฮมทูโก
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย