รวมโปรโมชั่น ศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำ | ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน รวมโปรโมชั่น ศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำ | ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

นำรถเข้าศูนย์บริการรถยนต์ รับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรฯ KTC

ผ่อนชำระ 0% + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%
สิทธิพิเศษ 1 » ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
ผ่อนชำระงานบริการทั่วไปและยางรถยนต์ ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการผ่อนชำระ

*☑ ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดผ่อนชำระรุ่นที่ร่วมรายการตามกำหนด
* สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายทั้งรายการที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
* เฉพาะศูนย์บริการที่ร่วมรายการผ่อนชำระกับ เคทีซี และสอบถามรายละเอียดก่อนทำรายการ

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
(บาท)
สิทธิพิเศษ 1 : รายการผ่อนชำระ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% *
(ไม่ต้องใช้คะแนนแลก)
1,000 - 4,999 -
5,000 - 9,999 100
10,000 - 29,999 300
30,000 - 49,999 800
50,000 บาทขึ้นไป 1,500

สิทธิพิเศษ 2 » ชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อนชำระ แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% 
- รายการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 130 บาท
- เฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
- ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS หรือ Website ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
- จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
(บาท)
สิทธิพิเศษ 2 : ยอดใช้จ่ายทุกประเภท
ใช้คะแนนKTC FOREVER
แลกรับเครดิตเงินคืน13%
ทุก 1,000 คะแนน =130 บาท
(สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่าย)
1,000 - 4,999แลกรับ 130 - 520 บาท
5,000 - 9,999แลกรับ 650 - 1,170 บาท
10,000 - 29,999แลกรับ 1,300 - 3,770 บาท
30,000 - 49,999แลกรับ 3,900 - 6,370 บาท
50,000 บาทขึ้นไปแลกรับ 6,500 บาทขึ้นไป

1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67

ศูนย์บริการรถยนต์ที่ร่วมรายการ

ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA

ศูนย์บริการรถยนต์ TOYOTA

ศูนย์บริการรถยนต์ MAZDA

ศูนย์บริการรถยนต์ NISSAN

ศูนย์บริการรถยนต์ MITSUBISHI

ศูนย์บริการรถยนต์ FORD

ศูนย์บริการรถยนต์ ISUZU

ศูนย์บริการรถยนต์ SUZUKI

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย