โปรโมชั่น จอง/ดาวน์รถ LEXUS ใหม่รับคะแนนพิเศษเพิ่ม - KTC โปรโมชั่น จอง/ดาวน์รถ LEXUS ใหม่รับคะแนนพิเศษเพิ่ม - KTC

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC เฉพาะที่ LEXUS BANGKOK

ชำระค่าจอง / ค่าดาวน์รถรถยนต์ LEXUS ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่โชว์รูม LEXUS BANGKOK
รับคะแนน KTC พิเศษเพิ่มเท่ายอดชำระผ่านบัตรฯ รับสูงสุด 1,000,000 คะแนน (รับคะแนนเพิ่มจากคะแนนสะสมปกติ) 

รุ่นรถที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

รับคะแนนพิเศษเท่า
ยอดชำระผ่านบัตรฯ

UX / RZ / IS 200,000 - 1,000,000 คะแนน
รุ่นอื่นๆ 50,000 - 100,000 คะแนน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดแจ้งพนักงานขายก่อนทำรายการชำระ

หมายเหตุ:
- สมาชิกบัตรฯที่สนใจเข้าร่วม โปรดตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งพนักงานขายให้ทราบก่อนทำรายการชำระ
- รุ่นรถที่กำหนดและจำนวนคะแนนสูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด กำหนด
- สมาชิกบัตรเครดิตจะได้รับคะแนนพิเศษตามโปรโมชั่นนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีรการออกรถจากผู้แทนจำหน่าย
- คะแนนพิเศษที่จะได้รับ (KTC FOREVER / KTC ROP) ขึ้นอยู่กับประเภทบัตรเครดิตที่นำมาชำระตามเงื่อนไขโปรโมชั่น
- คะแนนพิเศษที่ได้รับตามโปรโมชั่นนี้ไม่มีวันหมดอายุ

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด (พระราม9)