โปรโมชั่น ออกรถใหม่ NETA V รับสิทธิพิเศษ ที่ V Group Cars โปรโมชั่น ออกรถใหม่ NETA V รับสิทธิพิเศษ ที่ V Group Cars

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่โชว์รูม NETA ในเครือ V Group Cars

ออกรถใหม่ NETA V ที่โชว์รูม V Group Cars
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%

สิทธิพิเศษ 1 » ผ่อนชำระ 0% + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
• ค่าจองรถ มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป
• ค่าดาวน์รถ มูลค่า 30,000 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
☑ ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการผ่อนชำระ

ยอดผ่อนชำระ / เซลส์สลิป
(บาท)

ต่อที่ 1 : รายการผ่อนชำระ
รับเครดิตเงินคืน 3%
(ไม่ต้องใช้คะแนนแลก)

5,000 - 9,999100
10,000 - 29,999300
30,000 - 49,999800
50,000 บาทขึ้นไป1,500

- ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS หรือ Website ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
- *รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน*
- รับเครดิตเงินคืนตามโปรโมชั่นภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำรายการผ่อนชำระและลงทะเบียนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น


สิทธิพิเศษ 2 » ชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อนชำระ แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%
- รายการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 130 บาท
- เฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
- ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS หรือ Website ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
- จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
(บาท)
ต่อที่ 2 : ยอดใช้จ่ายทุกประเภท
ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
ทุก 1,000 คะแนน = 130 บาท (สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่าย)
1,000 - 4,999แลกรับ 130 - 520 บาท
5,000 - 9,999แลกรับ 650 - 1,170 บาท
10,000 - 29,999แลกรับ 1,300 - 3,770 บาท
30,000 - 49,999แลกรับ 3,900 - 6,370 บาท
50,000 บาทขึ้นไปแลกรับ 6,500 บาทขึ้นไป

โชว์รูมรถยนต์ NETA ในเครือ V Group Cars จำนวนทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วย
1. สาขา โพธิ์แก้ว-นวมินทร์
2. สาขา อุบลราชธานี
3. สาขา ศรีสะเกษ
4. สาขา นครสวรรค์
5. สาขา พิษณุโลก
6. สาขา สุราษฎร์ธานี
7. สาขา สมุย (สุราษฎร์ธานี)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท วี กรุ๊ป คาร์ จำกัด