โปรโมชั่น เติมคุ้ม 2 ต่อกับบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊ม PT โปรโมชั่น เติมคุ้ม 2 ต่อกับบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊ม PT

เติมคุ้มรับ 2 ต่อกับบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊ม PT ด้วยบัตรเครดิต KTC

เมื่อเติมน้ำมันและชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาทั่วประเทศ รับเลย 2 ต่อ

ต่อที่ 1: รับ Lucky e-Coupon 1 สิทธิ์ (ไม่ต้องลงทะเบียน)
รับเครดิตเงินคืน  | รับคะแนน KTC พิเศษ | รับส่วนลดเครื่องดื่มที่ กาแฟพันธุ์ไทยและ คอฟฟี่เวิลดิ์  | รับส่วนลดน้ำมันพืชมีสุข
- รางวัลที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
- รางวัลที่ 2 : รับคะแนน KTC พิเศษ 5 คะแนน
- รางวัลที่ 3 : รับคะแนน KTC พิเศษ 10 คะแนน
- รางวัลที่ 4 : รับคะแนน KTC พิเศษ 20 คะแนน
- รางวัลที่ 5 : รับส่วนลดที่กาแฟพันธุ์ไทย 20 บาท
- รางวัลที่ 6 : รับส่วนลดที่ Coffee World 50 บาท
- รางวัลที่ 7 : รับส่วนลด 17 บาทในการซื้อน้ำมันพืชมีสุข

✔ รับ e-Coupon เลยทันที ไม่ต้องลงทะเบียน
✔ รับ e-Coupon ผ่านช่องทางแอป KTC Mobile เท่านั้น
*** สำหรับสมาชิกบัตรที่สมัครใช้งานแอปพลิเคชั่นก่อนทำรายการ ***

* สมาชิกจะต้องกดรับ e-Coupon ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ e-Coupon และหากสมาชิกไม่กดรับ e-Coupon ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon นั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับคูปองเครดิตเงินคืน หรือคะแนน KTC FOREVER
** สำหรับสมาชิกที่กดรับ e-Coupon คะแนน KTC FOREVER เคทีซีจะโอนคะแนน KTC FOREVER หรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 5 วันถัดไป นับจากวันที่สมาชิกกดรับ e-Coupon โดยยึดตามเวลาประเทศไทยและข้อมูลในระบบของเคทีซี และ สำหรับสมาชิกที่กดได้รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน และได้บันทึกรายการ (Posting Date) แล้ว เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 5 วัน โดยยึดตามเวลาประเทศไทยและข้อมูลในระบบของเคทีซี หลังจากวันที่บันทึกรายการ (Posting Date) เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์รับส่วนลด ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย คอฟฟี่เวิลด์ และน้ำมันพืชมีสุข
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
2. คูปองส่วนลด 20 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเฉพาะเครื่องดื่มร้อน เย็น หรือปั่น เท่านั้น ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขา ยกเว้นสาขาท่าอากาศยาน
3. คูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเฉพาะเครื่องดื่มร้อน เย็น หรือปั่น เท่านั้น ที่ร้านคอฟฟี่เวิลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
4. คูปองส่วนลด 17 บาท สำหรับการซื้อน้ำมันพืชมีสุข (จากราคา 47 บาท) ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีทุกสาขาที่ร่วมรายการ
5. ลูกค้าแสดงรหัสที่ได้รับ แก่พนักงาน ณ จุดทำรายการ เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดเครื่องดื่ม หรือ พนักงานที่สถานีบริการน้ำมันพีที
6. จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ /เซลล์สลิป
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต่อที่ 2: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER แลกเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
✔ แลกง่าย ไม่จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด
✔ ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ

หมายเหตุ:
เงื่อนไขโปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
• ร่วมรายการเฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER เท่านั้น
• ลงทะเบียนผ่านทาง
       - Website KTC หรือ
       - SMS พิมพ์ PTG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000
• เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน

ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที่ร่วมรายการทุกสาขา
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 มิ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

สถานีบริการน้ำมัน PT ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)