โปรโมชั่น แลกรับเครดิตเงินคืน 10% รับคะแนน KTC x10 ที่ปั๊ม Shell โปรโมชั่น แลกรับเครดิตเงินคืน 10% รับคะแนน KTC x10 ที่ปั๊ม Shell

ยิ่งเติม ยิ่งได้ ที่ปั๊มเชลล์ กับบัตรเครดิต KTC

เมื่อเติมน้ำมันผ่านบัตรฯ ครบทุก 900 บาท/เซลส์สลิป + ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกทุก 900 คะแนน

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%+รับคะแนน KTC x10

✔ แลกง่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และแลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

✔ ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ

หมายเหตุ:

เงื่อนไขโปรโมชั่นแลกคะแนน

  • ร่วมรายการเฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC Forever และมีคะแนนเพียงพอเท่านั้น
  • การรับเครดิตเงินคืน 10% และ รับคะแนน KTC  x10 จะคำนวณจากยอดแลกคะแนนทุก 900 คะแนน
  • คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 9 เท่า
  • ยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินจากการคำนวณทุก 900 บาท จะได้รับคะแนนปกติ
  • ลงทะเบียนผ่านทาง Website KTC หรือผ่านทาง SMS พิมพ์ SH เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000
  • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนและคะแนนพิเศษ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ธ.ค. 66 - 31 พ.ค. 67
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ที่ปั๊มเชลล์ ทุกสาขา

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
SHELL Thailand